Kommunikations- og PR-rådgiverNyhedsbrev

Pressemeddelelser

… med gennemslagskraft

En pressemeddelelse giver billig og troværdig omtale i de medier, hvor dine kunder i forvejen orienterer sig.

Er den velformuleret og vinklet med relevans for mediets læsere, letter du arbejdet for journalisten og øger dermed chancen for at, det er dit budskab, der bliver bragt.

Jeg hjælper dig med både formulering og udsendelse.

Men hvad er egentlig en god pressemeddelelse set med journalistens øjne?

Er du nystartet iværksætter, har du et nyt produkt på hylderne, eller sker der ting i din virksomhed med relevans for en større skare af læsere, har du med stor sandsynlighed en historie som du kan bruge til at få opmærksomhed i medierne.

Fællesnævneren for en god pressemeddelelse er, at du bringer et budskab med værdi for andre end dig selv.

Pressemeddelelsen skal opfylde nyhedskriteriet

Læsere og journalister interesserer sig primært for nyheder. Derfor er det vigtigt, at du ikke venter med at formidle dit budskab. Fortæl, mens historien er frisk og aktuel.

Pressemeddelelsen kan dels tjene som appetizer til journalister på større dagblade, der efterfølgende skriver deres egen version af historien. Det gælder især landsdækkende og regionale dagblade samt illustrerede blade.

Ugeaviser – med små, travle redaktioner – medtager ofte historien uden at ændre i teksten. Især hvis den er skrevet så godt, at den kan gå direkte i trykken.

Tip! Du øger altid dine chancer betragteligt for at få din nyhed bragt, hvis du samtidig betaler for en annonce i det pågældende medie. Det betyder samtidig, at du altid bør prioritere at sende pressemeddelelser til de medier, hvor du i forvejen betaler for en annoncering.

Ring på 20 99 65 98 eller kontakt mig per mail for en uforpligtende vurdering af din historie.

Bonus info: Er du iværksætter kan du vælge at få dækket dine PR-udgifter via StartVækst.dk

Derfor giver pressemeddelelser flere kunder i butikken

Tredjepartsomtale – som det også kaldes, når en journalist, en ekspert, eller en anden tredjepart skriver om din virksomhed – anslås at være gennemsnitligt 250 % så værdifuld omtale som traditionel annoncering. Årsagen er den simple, at en anden part (journalisten) har fundet din historie eller dit produkt interessant for målgruppen. Det opfattes af læseren som en blåstempling af dit budskab. Kundens parader sænkes og du har den optimale mulighed for at trænge igennem med dit budskab.

Genbrug din pressemeddelelse på tværs af medier

Pressemeddelelsen kan “genbruges” som både internt nyhedsbrev, nyhedsbrev til kunderne, som nyhed på web, kombineret med links til historien på Facebook og Linkedin. Du får med andre ord rigtig maksimal omtale for pengene, hvis du tænker strategisk og spreder budskabet på så mange platforme som overhovedet muligt (inklusive de interne medier, hvor du ønsker at skabe velinformerede ambassadører!). Husk fx at placere links til din pressemeddelelse på website og i de sociale medier, du i forvejen bruger.

16 gør-det-selv tips til den perfekte pressemeddelelse

Journalister og redaktører er et travlt folkefærd. Derfor betaler det sig altid, at formulere pressemeddelelsen, så redaktionen øjeblikkeligt ser historiens potentiale. Resultatet er i mange tilfælde gratis og troværdig tredjepartsomtale.

1. Før du skriver pressemeddelelsen

Et grundigt forarbejde sparer dig mængder af tid i skrivefasen, fordi du

1. kender dit hovedskab, din målgruppe/medie og

2. nøjagtigt ved hvilken reaktion, du ønsker at opnå hos modtageren.

Før jeg skriver en pressemeddelelse, starter jeg altid med at besvare følgende strategiske spørgsmål for mig selv:

 • Hvad ønsker jeg at opnå med pressemeddelelsen?
 • Hvad er mit (hoved-)budskab?
 • Hvem (i virksomheden) kan bidrage med input?
 • Hvem kan jeg eventuelt citere?
 • Hvilke målgrupper ønsker jeg at henvende mig til?
 • Hvilke medier/journalister sender jeg den til?
 • Hvad er det interessante for målgruppen?

2. Formulér dit budskab i én sætning, før du skriver din pressemeddelelse

Gør dig klart, hvad du fortælle, hvad du vil opnå med pressemeddelelsen og hvilken reaktion – eventuelt action – du ønsker hos læseren. Formuler derefter budskabet i kort form for dig selv. Skal du bruge mere end én eller to sætninger, så prøv igen. S

3. Send fotos med pressemeddelelsen

Vedlæg så vidt muligt altid fotos til dine pressemeddelelser. Et godt billede kan være det som sælger historien. Vedlæg nogle få billeder, som avisen kan vælge mellem. Jo færre du sender, jo bedre styrer du journalistens endelige valg. Husk at sende billedtekster med, der beskriver hvad eller hvem man ser på billederne. Man ved, at billedtekster er noget af det første læseren skimmer, så overvej at gentage hovedskabet sammen med beskrivelsen af, hvad man ser.

4. Skriv din pressemeddelelse, som om du skrev en artikel

Studér hvordan relevante medier formulerer og opbygger sammenlignelige artikler

 1. Kort og sigende overskrift
 2. Efterfulgt af en underrubrik, der i får linjer fremhævet skrift resumerer artiklens hovedbudskab og indhold
 3. Herefter selve brødteksten
 4. Opdel brødteksten med mange små under-overskrifter (rubrikker) der deler artiklen op i let fordøjelige afsnit.
 5. Lav særskilt tekst til faktabokse og billedtekster – de bliver læst som noget af det første – gentag derfor væsentlige pointer her.

5. Skriv det vigtigste først i din pressemeddelelse

Læsere og journalister har travlt. Derfor skal de vigtigste budskaber stå først i artiklen. Sørg for, at budskabet også kommer frem, hvis læseren kun læser det første afsnit.

6. Vælg en overskrift i din pressemeddelelse, der rummer hovedbudskabet

Det kan tage tid, men formulér en kort, præcis og fængende overskrift, der siger det hele (det er her journalist og læser skal blive interesseret).

7. Tjek sproget i din pressemeddelelse

Undgå fagudtryk og omskriv indforstået fagterminologi med ord, der er forståelige for lægmand.

8. Skriv korrekt

Når du henvender dig til offentligheden med fx en pressemeddelelse, er sandsynligheden for at blive taget alvorligt langt større, hvis teksten er skrevet på korrekt dansk uden stavefejl og med korrekt tegnsætning! Medierne dømmer historien, dvs. indholdet af pressemeddelelsen, ud fra det helhedsindtryk de får af materialet.

9. Skriv pressemeddelelsen i tredje person

…, så teksten kan bruges uden, at journalisten skal bruge tid på større omskrivningen

Skriv ikke ”vi”, ”os” og ”jeg”, men ”X Kommune”, ”adm. direktør”, ”X firma”. Du kan lettere sende den ud til flere medier, du kan lette journalistens arbejde, og du har større chance for som afsender af arrangement/indsatsen/produkt etc. at komme til orde.

10. Skab i god tid kontakt til relevante medier

På længere sigt er det oplagt, at skaffe sig en fast kontakt på de medier, der er vigtige for din organisation. Du kan lære personens præferencer at kende, du kan altid henvende dig til vedkommende, når du har nyheder til avisen, pressemeddelelser etc. Opbyg et gensidigt troværdigt forhold til hinanden, hvor du altid sørger for at levere til tiden og som aftalt med fotos i de rette formater, fx tif eller jpeg. Lav et arkiv over journalister og historik, succesrate og en plan for mediernes temaer hen over året. Lidt a la et CRM-system. Det er i øvrigt aldrig en dårlig idé, at invitere udvalgte journalister på frokost eller kaffebesøg i din virksomhed, men sørg for, at du har en historie, som journalisten kan tage med sig hjem – husk han er på arbejde.

Er der aviser eller fagblade, hvor du i forvejen annoncerer (mod betaling), skal du fortælle det til din kontakt. Der er langt større mulighed for at blive bragt, hvis du i forvejen er “betalende kunde” og dermed allerede har forretningsmæssigt afhængighedsforhold. Selvom nogle journalister drømmer naivt om det, findes der ikke “uafhængige” medier.

11. Husk kontaktinformation og links til baggrundsinformation og sociale medier

Let journalistens arbejde i forbindelse med eventuel research. Send links til egne eller andres landing pages med uddybende information. Send også telefonnummer på dig selv eller interne/eksterne eksperter, der underbygge historien med fakta.

12. ”Sælg” din historie/pressemeddelelse til medierne

Alle medier (inkl. lokalaviser) skal kunne se en ”nyhed” eller en interessant vinkel på historien. Forklar journalisten, hvorfor din historie er spændende. For hvem.  Og husk, hvis du selv har svært ved at forklare hvorfor historien er spændende, så har mediet med garanti også svært ved at se det.

13. Send pressemeddelelsen elektronisk

De fleste medier vil gerne have materialet elektronisk, så det kan copy pastes og bruges direkte. Det sparer tid og mindsker risikoen for fejl ved omskrivning. Lay-out teksten uden de store formateringer. Det er alligevel den rå tekst, der er udgangspunkt for den opsætning som avisen skal lave i deres layoutprogram. Brug et rent billedformat som f.eks. jpeg, gif eller tiff. Indsæt ikke billeder direkte i tekstdokumentet.

14. Bed journalisten om lov til at læse korrektur på din pressemeddelelse

De fleste journalister er imødekommende overfor dit ønske om at læse en korrektur, når artiklen evt. er redigeret af redaktionen. Begge parter undgår misforståelser fx i form af forkerte datoer, navne og titler.

15. Evaluér successen af din pressemeddelelse

Der er mange måder, du kan udregne værdien af dine omtale. En gængs model er at sammenligne din spalteplads i det pågældende medie med den tilsvarende pris for en annonce på samme størrelse. Når du har den pris, ganger du den med 2,5 – hvilket er den gennemsnitlige værdi af medieomtalen, når det er en tredjepart, der fortæller om dig. Positiv presseomtale er altså, sagt på anden måde, mere end dobbelt så værdifuld som en annonce med egne plusord om egen gunst!

16. Opfølgende pressemeddelelse

Når mediet har bragt din pressemeddelelse om fx et åbent hus-arrangement, kan du overveje at skrive endnu en pressemeddelelse om, hvordan eventen forløb eller successen med lanceringen af det nye produkt. Fx hvor mange der kom, eller om kundernes positive respons på din nyhed/produkt.

 

 

 

 

 

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: