Tanker på BloggenNyhedsbrev

Hvordan skriver jeg læsevenlig tekst til internettet?

Hjemmesidetekst

Husk: Læsemønstret på internettet adskiller sig fundamentalt fra trykte medier

Læsemønsteret på en internettet adskiller sig fundamentalt fra læsemønstret i trykte medier. Læserens blik flakker og bevæger sig sjældent oppefra og ned, som man kender det fra læsemønstret ved fx avislæsning.

Derfor er det som regel en dårlig idé, at bringe en direkte kopi af din trykte tekst i uredigeret form på din hjemmeside, hvor teksten vil opleves “tung” og uoverskuelig. Derfor kan det også være en dårlig idé (men ikke nødvendigvis) at opbygge din tekst efter AIDA-modellen, hvor læse-rækkefølgen er vigtig for argumentations-styrken.

Få her et par praktiske råd til, hvordan du skriver tekst, der fungerer optimalt på websitet eller på bloggen. Motivet er naturligvis, at blive læst, forstået og afholdt af så mange læsere som muligt.

Sæt dig i modtagerens sted

Skriv det som interesserer brugerne. Sørg for, at indholdet på websitet besvarer de spørgsmål, brugerne har, og understøtter den besøgendes ærinde.

Skriv det vigtigste først

Læseren på internettet er mere utålmodig end læseren af et trykt medie. Derfor er det vigtigt, at du starter med den vigtigste information først og på den måde sikrer dig, at du når igennem med dit budskab, selvom læseren ikke læser til slutningen i din artikel. Gerne allerede i overskriften. Bring derefter baggrunden og derefter eventuelle detajler, der understøtter budskabet. Det kaldes  …

Den journalistiske nyhedstrekant

Min anbefalede metode kaldes den journalistiske nyhedstrekant og princippet menes at være opstået under den amerikanske borgerkrig, hvor man brugte telegrafen, som ofte satte ud under transmissionen. Derfor var det vigtigt, at formidle det vigtigste på allerede den første linje (Twitter er god træning). På internettet er betingelsen den samme, her er det blot din læsers opmærksomhed eller utålmodighed, der udfordrer. Bring allerede hovedbudskabet/konklusionen i din overskrift og uddyb derefter med baggrund og detaljer.

Indholdsrige overskrifter

Som allerede skrevet. Anvend en overskrift – gerne længere end i trykte tekster – der rummer hovedbudskabet og bereder læseren på indholdet i selve afsnittet.

Start med et résumé af hele teksten på 3-5 linjer

Resumeet bereder læseren på indholdet og sikrer, at brugeren får dit hovedbudskab (mindst én gang), selvom vedkommende ikke når til bunden af teksten.

Bryd din tekst op i flere mindre afsnit

I modsætning til en journalistisk artikel, der kronologisk er opbygget med en nyhed, en baggrund og derefter detaljer er det på nettet en fordel at opbryde din tekst i flere af hinanden uafhængige afsnit, der hver især følger nyhedstrekanten. På nettet læses der nemlig ikke lineært fra toppen og ned som i fx en avisartikel. Læserens blik tenderer til at scrolle ned over siden og fx læse afsnit 3 før afsnit 1. Derfor skal vært afsnit kunne læses som en afsluttet enhed, der ikke for forståelsen kræver, at man har læst de forgående afsnit.

Skriv i tilfældig rækkefølge

Beslut først hvilke indholdspunkter du skal have med i din tekst. Giv dem derefter en overskrift, der stiller det spørgsmål, som tekststykket besvarer eller uddyber. Herefter skriver du dine tekststykker færdige som selvstændige tekster om hvert sit emne. Gerne i tilfældig rækkefølge. Bagefter kan du eventuelt ændre rækkefølgen af afsnit og ordne dem kronologisk, som om de indgik i en traditionel artikel.

Et afsnit per emne

Sørg for at du har et skarpt fokus i hvert afsnit. Det som journalisterne kalder for at “sætte historien på spidsen”. Hvert afsnit bør kun have et tema, hvis det skal kunne forstås og huskes af en travl læser, der kun er ét klik væk fra resten af cyberspaces andre tilbud om information.

Ultrakorte afsnit

Lange afsnit forekommer visuelt “tunge” og uoverskuelige på internettet, hvor læsning af lange tekster trods stadig bedre skærme anstrenger øjet. Skriv derfor kun det vigtigste.

Brug billedtekster

Ofte er det billedteksterne, der bliver læst som det første eller eneste. Billeder tiltrækker øjet som en magnet, anbring derfor det vigtigste budskab, fx et kort resumé af en hovedpointe, i forbindelse med dine billeder eller illustrationer.

Sæt turbo på pointen med tekst i “anførselstegn”

Eyetracking undersøgelser konkluderer at tekst i anførselstegn/gåseøjne bliver læst dobbelt så ofte som almindelig tekst. Har du en særlig vigtig pointe og du kan få det til at se æstetisk ud, så overvej på denne måde at sætte lidt ekstra turbo på. Anvend dog med måde.

Call to action

Afslut din tekst med links til flere informationer eller et sted, hvor den besøgende kan få yderligere information, signe up til dit nyhedsbrev eller til den landing page, hvor de kan købe dine produkter. Som en sidegevinst er link-building også hensigtsmæssig i forhold til din søgeoptimering.

List dit indhold

Har du mange informationer, så overvej, at kommunikere dem via lister/bullets, der, på kort plads, giver læseren hurtigt overblik – som i afsnittet herunder.

Generelle råd til effektiv skriftlig online kommunikation

  • Skriv korte sætninger, der giver lav LIX og let forståelighed
  • Brug alment kendte ord og begreber og drop indforstået fagterminologi og vanskelige, lange ord
  • Brug dine profiler på sociale medier til at linke – og dermed sprede kendskabet – til dit indhold på websiden.
  • SEO: Tænk søgeoptimering, når du vælger din overskrifter og ordforråd i teksten: Nøglebegreber i din overskrift må meget gerne optræde i mellemrubrikker og brødtekst, hvilket i Googles øjne giver indtryk af skarpt vinklet indhold uden en masse indholdsmæssige svinkeærinder.
  • Font: Gør din tekst behagelig at læse ved at undgå Sans Seriffer, der har “fødder”. Disse er smukke på tryk, men på en skærm  “vibrerer” fødderne og trætter øjet. Brug i stedet fonts af typen Ariel, Verdana, Calibri m. fl. og sørg for en god farvekontrast  i forhold til baggrunden.

En god tekst er vigtig, men video er ofte en måde, hvor du kommer tættere på modtageren. Kig forbi Mobilvideokurser.com, der kan lære dig at lave video til Sociale medier med din telefon.

  • Gråkjær
  • Sydbank
  • Region Nordjylland
  • Bosch
  • Royal Greenland